Tổng hợp hình ảnh sản phẩm thực tế

Tổng hợp 1 số hình ảnh thực tế về sản phẩm bên mình kinh doanh. Bán gì mình chụp đó, không bán hàng tào lao nha khách. Hình ảnh bánh tráng trộn sẵn và nguyên liệu bánh tráng trộn.

Tham khảo giá một số nguyên liệu và sản phẩm